Ngày 15/9: Có 5/301 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 301 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/9/2016. 
Ngày 15/9: Có 5/301 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 15/9: Có 5/301 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 296 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA các CTXDCB huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/9/2016; UBND xã Xuân Hòa (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/9/2016; Ban QLDA thực hiện phương án bố trí dân cư xen ghép tỉnh Bắc Kạn GĐ 2014-2015 TBMT gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/9/2016 đến ngày 30/9/2016 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/9/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) với số TBMT là: 20160904070-00 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan