Ngày 15/01: Có 3/382 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 382 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/01/2018. 
Ngày 15/01: Có 3/382 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 15/01: Có 3/382 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 379 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, UBND xã Bình Minh (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/01/2018 đến ngày 29/01/2018 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗ hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu quy mô nhỏ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan