Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14, 15 và 16/4/2018. 
Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 461 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 5 (tỉnh Hà Giang) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa khắc phục hậu quả môi trường do khai thác khoáng sản xã Ngọc Linh – HM: NC, CT đường giao thông và hệ thống thủy lợi kết hợp CNSH (số TBMT là: 20180439453 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan