Ngày 14/11: Có 4/514 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 514 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/11/2017. 
Ngày 14/11: Có 4/514 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 14/11: Có 4/514 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 510 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời dự kiến phát hành HSMT sai quy: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/11/2017; Ban Quản lý dự án D3/Cục Hậu cần/Tổng cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/11/2017 đến ngày 27/11/2017. Các  đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị bản YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày theo quy định: Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành bản YCBG từ ngày 17/11/2017 đến 08 giờ ngày 21/11/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Ban biên tập

Tin liên quan