Ngày 13/07: Có 8/343 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 343 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/7/2017. 
Ngày 13/07: Có 8/343 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 13/07: Có 8/343 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 335 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH MTV TVXD Phát Phương (tỉnh Tây Ninh) và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/7/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/7/2017; Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (TP. Đà Nẵng) và Nhà khách T.78 (TP. Hồ Chí Minh) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/7/2017; Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô (tỉnh Ninh Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/7/2017; Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/7/2017 đến 9 giờ ngày 27/7/2017.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan