Ngày 13/03: Có 2/331 TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 331 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/3/2018. 
Ngày 13/03: Có 2/331 TBMT, TBMCH chưa hợp lệ
Ngày 13/03: Có 2/331 TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

Trong đó, có 329 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là: 20180332709 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số TBMT là: 20180333646 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan