Ngày 12/5: Có 6/316 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 316 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/5/2016. 
Ngày 12/5: Có 6/316 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/5: Có 6/316 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 310 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thuận Tiến (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/5/2016; Công ty Truyền tải điện 2 (TP. Đà Nẵng) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/5/2016 đến 30/5/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trạm Khuyến nông huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/5/2016; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/5/2016; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/5/2016 đến ngày 24/5/2016, trong khi thời điểm đóng thầu là ngày 26/5/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan