Ngày 12/07: Có 3/368 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 368 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12/7/2018. 
Ngày 12/07: Có 3/368 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 12/07: Có 3/368 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 365 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Nâng cấp máy X-Quang thường lên máy X-Quang kỹ thuật số tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (số thông báo là: 20180729587-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp là gói thầu gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đăng tải TBMT 02 gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180730656-00 và 20180730612-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan