Ngày 12/06: Có 7/577 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 577 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/6/2017. 
Ngày 12/06: Có 7/577 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/06: Có 7/577 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 570 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Điện Biên, UBND xã Thạch Hưng (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông dự kiến phát HSMT từ ngày 14/6/2017; Trung tâm Quản lý và Khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế (thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát HSYC từ ngày 15/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP 28 Hưng Phú (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/6/2017 đến 8 giờ 30 ngày 22/6/2017; UBND xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/6/2017 đến ngày 20/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan