Ngày 12/01: Có 7/284 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 284 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/01/2018. 
Ngày 12/01: Có 7/284 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 12/01: Có 7/284 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 277 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban Quản lý các công trình xây dựng nông thôn mới xã Chương Xá (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/01/2018; UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Lâm Thịnh Phát (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 17/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh miền Đông (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/01/2018 đến 10 giờ ngày 24/01/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ và áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Cũng trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã Trực Thanh và một số hạng mục phụ trợ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Công ty CP Winhouse nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan