Ngày 12/01: Có 4/222 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 222 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/01/2017. 
Ngày 12/01: Có 4/222 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/01: Có 4/222 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 218 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/01/2017; UBND xã An Lạc (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/01/2017 đến ngày 03/02/2017, trong khi đóng thầu ngày 18/01/2017 và mở thầu là ngày 04/02/2017.

Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu (Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu hỗn hợp, UBND xã Hóa Tiến (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) nêu hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp công trình đơn giản. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT: 20170105527-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu là “Bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan