Ngày 11/10: Có 3/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/10/2018.
Ngày 11/10: Có 3/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 11/10: Có 3/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 413 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH 02 gói thầu mua sắm hàng hóa có số thông báo là: 20181024218-01, dự kiến phát hành YCBG từ 08 giờ 36 phút ngày 11/10/2018 đến 14 giờ ngày 12/10/2018; và số thông báo là: 20181024296-01 dự kiến phát hành YCBG từ 08 giờ 53 phút ngày 11/10/2018 đến 14 giờ ngày 12/10/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải TBMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ (số thông báo là: 20181025159-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan