Ngày 11/07: Có 5/500 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 500 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/7/2017. 
Ngày 11/07: Có 5/500 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 11/07: Có 5/500 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 495 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/7/2017 đến ngày 16/7/2017; Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/7/2017 đến 08 giờ ngày 24/7/2017; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/7/2017 đến ngày 23/7/2017. Các đơn vị này cần biết,  theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (TP. Hà Nội) đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan