Ngày 10/11: Có 6/422 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 422 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/11/2017. 
Ngày 10/11: Có 6/422 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 10/11: Có 6/422 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 416 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất 30a huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/11/2017; Sở Xây dựng Kiên Giang dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 16/11/2017 đến 10 giờ ngày 22/11/2017; UBND xã Xuân Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/11/2017 đến ngày 21/11/2017, trong khi đóng thầu ngày 23/11/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/11/2017 đến ngày 01/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu phi tư vấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan