Ngày 10/10: Có 5/376 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 376 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/10/2017. 
Ngày 10/10: Có 5/376 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 10/10: Có 5/376 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 371 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/10/2017 đến ngày 17/10/2017; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/10/2017; UBND huyện Vĩnh Lộc - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/10/2017 đến ngày 19/10/2017 và Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/10/2017 đến 14 giờ 30 ngày 23/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Đường sắt Yên Lào (tỉnh Yên Bái) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan