Ngày 10/07: Có 6/449 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 449 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/7/2017. 
Ngày 10/07: Có 6/449 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/07: Có 6/449 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 443 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Công ty Điện lực Ba Đình (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/7/2017; Phòng dân tộc huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/7/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu quy mô nhỏ, Ban QLDA Vốn sự nghiệp kinh tế - Sở GTVT Thanh Hóa, Bệnh viện Đa Khoa huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trường Đại học Y dược Cần Thơ đăng tải TBMT gói thầu mua sắm, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng chứng thư ngân hàng, tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan