Ngày 09/6: Có 7/416 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 416 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 9/6/2016. 
Ngày 09/6: Có 7/416 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 09/6: Có 7/416 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 409 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Chi cục Kiểm lâm vùng III (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/6/2016 đến ngày 14/6/2016, trong khi đóng thầu ngày 25/6/2016; Ban QLDA xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km244 - Km262 (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường THPT Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/6/2016; Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/6/2016 đến ngày 14/6/2016; Sở Y tế tỉnh Phú Yên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/6/2016; Đài Truyền thanh huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/6/2016 đến 9 giờ ngày 22/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu quá 5 tỷ đồng, nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan