Ngày 08/6: Có 7/391 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 391 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/6/2016.
Ngày 08/6: Có 7/391 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 08/6: Có 7/391 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 384 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/6/2016; Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/6/2016 đến ngày 18/6/2016; Trường THPT Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/6/2016 đến 14 giờ ngày 20/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Chi cục Kiểm lâm vùng I (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/6/2016; Trung tâm Phát triển cụm CN-TM&DV thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/6/2016; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/6/2016 đến ngày 24/6/2016, trong khi đóng thầu vào ngày 25/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, UBND thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan