Ngày 08/06: Có 11/445 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 445 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 8/6/2017. 
Ngày 08/06: Có 11/445 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 08/06: Có 11/445 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 434 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, Phòng Tài nguyên môi trường Quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/6/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường quân sự Quân khu 2 (tỉnh Vĩnh Phúc) và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hòa đều phát hành HSYC từ ngày 13/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín (tỉnh Đồng Nai) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện KrôngPăc (tỉnh Đăk Lăk) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan