Ngày 07/9: Có 6/336 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 336 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/9/2016. 
Ngày 07/9: Có 6/336 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 07/9: Có 6/336 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 330 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hoàng Phúc (TP. Tân An, tỉnh Long An) đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 12/9/2016.Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCHđến trước thời điểm đóng thầu.Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/9/2016 đến ngày 23/9/2016, trong khi đóng thầu ngày 03/10/2016.Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan