Ngày 07/11: Có 3/520 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 520 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 07/11/2018. 
Ngày 07/11: Có 3/520 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 07/11: Có 3/520 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 517 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Cục Cứu hộ Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu đăng tải TBMT 03 gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20181103436-00, 20181103187-00 và 20181103314-00), dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/11/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan