Ngày 07/06: Có 5/423 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 423 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/6/2017.
Ngày 07/06: Có 5/423 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 07/06: Có 5/423 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 418 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai dự kiến phát HSYC từ ngày 08/6/2017; Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/6/2017; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/6/2017 đến 08 giờ ngày 19/6/2017; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/6/2017 đến 09 giờ ngày 20/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar (tỉnh Đăk Lăk) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan