Ngày 06/6: Có 4/460 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 460 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 6/6/2016. 
Ngày 06/6: Có 4/460 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 06/6: Có 4/460 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 456 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu các đăng ký TBMCH, UBND xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và Ban Quản lý dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/6/2016 đến ngày 15/6/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan