Ngày 06/12: Có 7/443 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 443 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/12/2017. 
Ngày 06/12: Có 7/443 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 06/12: Có 7/443 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 436 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và UBND xã Thanh Sơn (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 08/12/2017; UBND xã Bảo Linh (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/12/2017; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP ĐTXD và khai thác chuyển giao công nghệ (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/12/2017 đến 08 giờ ngày 18/12/2017; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/12/2017 đến 15 giờ ngày 18/12/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Cũng trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng nêu trên, UBND xã Bảo Linh (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số vô tuyến điện đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20171203165-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Tiền mặt, séc, bảo lãnh ngân hàng”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan