Ngày 06/06: Có 7/529 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 529 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/6/2017. 
Ngày 06/06: Có 7/529 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 06/06: Có 7/529 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 522 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/6/2017; Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/6/2017; Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/6/2017 đến 09 giờ ngày 16/6/2017 và UBND phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/6/2017 đến 14 giờ ngày 19/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đăng ký TBMT, TBMCH gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan