Ngày 06/04: Có 1/324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 06/4/2018. 
Ngày 06/04: Có 1/324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 06/04: Có 1/324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 323 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầuSở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Đắk Lắk đăng tải TBMT Gói thầu Tư vấn đào tạo, hướng dẫn 56 UBND các xã, thị trấn 05 huyện Ea H’leo (12), Buôn Đôn (7), Ea Kar (16), Krông Ana (8), MĐ’Răk (13) xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia (số thông báo là: 20180416937-00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu: “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

Tin liên quan