Ngày 05/12: Có 4/479 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 479 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/12/2017. 
Ngày 05/12: Có 4/479 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 05/12: Có 4/479 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 475 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn), Phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) và UBND xã Thủ Sỹ (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 08/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/12/2017 đến ngày 20/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

 

Ban biên tập

Tin liên quan