Ngày 05/07: Có 5/319 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 319 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/7/2017. 
Ngày 05/07: Có 5/319 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 05/07: Có 5/319 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 314 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công an tỉnh Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/7/2017 đến 08 giờ ngày 17/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công an tỉnh Nghệ An đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Tiền mặt”; Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20170704143-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính” và Công ty CP Tư vấn xây dựng Phú An Gia đăng tải TBMT gói thầu xây lắp với số TBMT là 20170704189-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành”. Các đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan