Ngày 05/06: Có 7/440 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 440 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/6/2017. 
Ngày 05/06: Có 7/440 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 05/06: Có 7/440 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 433 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/6/2017; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước dự dự kiến phát HSYC từ ngày 07/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) và Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) dự kiến phát hành HSMT từ 08 giờ ngày 12/6/2017 đến 09 giờ ngày 01/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan