Ngày 05/02: Có 3/353 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 353 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/02/2018. 
Ngày 05/02: Có 3/353 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 05/02: Có 3/353 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 350 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Cục Hậu cần, Quân khu 9 (TP. Cần Thơ) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/02/2018; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/02/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu quy mô nhỏ, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan