Ngày 05/01: Có 9/260 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 260 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/01/2018. 
Ngày 05/01: Có 9/260 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 05/01: Có 9/260 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 251 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật máy văn phòng Việt Thanh - Nguyễn Viết Lập (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/01/2018; Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/01/2018 đến 09 giờ ngày 16/01/2018; Trung tâm Y tế huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/01/2018 đến 14 giờ ngày 17/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT, chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/01/2018 đến ngày 31/01/2018. UBND xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) mời thầu cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu thời gian phát hành HSMT từ ngày 10/01/2018 đến ngày 18/01/2018. 

Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Về lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Rông (tỉnh Quảng Trị) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan