Ngày 04/12: Có 6/569 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 569 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 4/12/2017. 
Ngày 04/12: Có 6/569 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 04/12: Có 6/569 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 563 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/12/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 05/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Ngư Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/12/2017 đến ngày 13/12/2017; Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2017 đến 8 giờ 00 ngày 15/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan