Ngày 04/07: Có 3/486 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 486 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/7/2017. 
Ngày 04/07: Có 3/486 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 04/07: Có 3/486 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 483 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Lữ đoàn PK 573/Quân khu 5 (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/7/2017; Trường THPT Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/7/2017 đến 14 giờ 30 ngày 14/7/2017. Hai vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Lữ đoàn PK 573/Quân khu 5 cũng áp dụng sai giá trị và hình thức bảo đảm dự thầu cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Về hình thức bảo đảm dự thầu, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Khe Chàm - TKV đăng tải TBMCH cho gói thầu tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20170702574 - 00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan