Ngày 04/07: Có 2/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/7/2018. 
Ngày 04/07: Có 2/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 04/07: Có 2/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 444 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tại Sở Tư pháp (số thông báo là: 20180710113-00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K126 (tỉnh Đồng Nai) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20180709796-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan