Ngày 03/05: 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 03/5/2019. 
Ngày 03/05: 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 03/05: 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 556 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Tổng công ty Hạ tầng mạng (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng tuyến cáp ngầm 22KV và hệ thống trạm biến áp (EPC) (Số thông báo: 20190504904 - 00) và Công ty Điện lực Phú Thọ đăng tải TBMT gói thầu Cung cấp dây, sứ, phụ kiện + thí nghiệm cho 07 công trình chống quá tải năm 2019 (Số thông báo: 20190505797 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan