Ngày 02/10: Có 3/408 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 408 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/10/2017. 
Ngày 02/10: Có 3/408 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 02/10: Có 3/408 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 405 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC, chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Y tế thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/10/2017; Văn phòng HĐND – UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ 7 giờ 30 ngày 03/10/2017 đến 9 giờ 30 ngày 09/10/2017; UBND xã Tân Thành (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSYC từ 8 giờ ngày 11/10/2017 đến 8 giờ ngày 17/10/201. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu; Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan