Ngày 02/08: 1/432 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 432 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02/8/2019.
Ngày 02/08: 1/432 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 02/08: 1/432 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 431 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình (Số thông báo là: 20190801219 - 00, thời điểm đăng tải 07 giờ 28 ngày 02/08/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 13 giờ 30 ngày 06/8/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan