Ngày 02/06: Có 4/394 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 394 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/06/2017. 
Ngày 01/06: Có 4/394 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 01/06: Có 4/394 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 390 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh Bình Phước dự kiến phát HSYC từ ngày 05/6/2017 đến 07 giờ ngày 09/6/2017; Công an tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) dự kiến phát HSMT từ ngày 05/6/2017; Trạm Thủy lợi huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) dự kiến phát hành HSMT từ 09 giờ ngày 07/6/2017 đến 09 giờ ngày 16/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan