Ngày 02/01: Có 8/288 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 288 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/01/2018. 
Ngày 02/01: Có 8/288 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 02/01: Có 8/288 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 280 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT 07 gói thầu cung cấp vật tư y tế thuộc Dự án Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dự kiến phát HSMT từ ngày 05/01/2018; Ủy ban MTQT huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/01/2018 đến 15 giờ ngày 15/01/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng ưu đãi cho gói thầu mua sắm hàng hóa: Ủy ban MTQT huyện Bát Xát thông báo mời chào hàng Gói thầu Trang bị máy tính để bàn làm việc cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể cơ sở (23 bộ) huyện Bát Xát, nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan