Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 01/8/2018. 
Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 462 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty CP Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã (tỉnh Bến Tre) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Sửa chữa: Lắp đặt máy điều hòa, phụ kiện giá đỡ giàn nóng, vệ sinh máy lạnh hiện hữu (số thông báo là: 20180800024-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20180801050-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan