Ngày 01/08: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 01/8/2019. 
Ngày 01/08: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 01/08: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 435 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190783280 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 24 ngày 31/07/2019 đến 14 giờ 00 ngày 05/08/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công an tỉnh Kon Tum đăng tải thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190780125 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan