Ngày 01-04/09: Có 4/517 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 517 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 01/9/2018 đến ngày 04/9/2018. 
Ngày 01-04/09: Có 4/517 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 01-04/09: Có 4/517 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 513 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - Công ty Truyền tải điện 2 đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180902025 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Thuận Thành (tỉnh Thái Bình) và Công ty CP Tư vấn kiến trúc và xây dựng TP.HCM, đăng tải TBMT (số thông báo lần lượt là: 20180900455 - 01; 20180902601 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT. Hai đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Nhà nghỉ dưỡng Công an TP. Hồ Chí Minh đăng tải TBMCH cho gói thầu mua sắm hàng hóa với giá gói thầu trên 5 tỷ (số thông báo là: 20180903078 - 00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan