Ngày 01/02: Có 4/259 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 259 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/02/2018. 
Ngày 01/02: Có 4/259 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 01/02: Có 4/259 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 255 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/02/2018 đến ngày 11/02/2018; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) và Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 06/02/2018; UBND xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Thương mại và TNTK xây dựng Minh Long (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/02/2018 đến 08 giờ ngày 13/02/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: UBND xã Đại Sơn đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/01/2018 đến ngày 11/02/2018. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMT các gói thầu xây lắp nêu trên, UBND xã Đại Sơn và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Tịnh nêu hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan