Lai Châu: Nhiều yếu kém trong công tác quản lý đầu tư xây dựng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2006 - 2013.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2006 - 2013.

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu
Qua quá trình thanh tra, TTCP đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn nhiều sai phạm, tỷ lệ gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế còn nhiều; tổ chức đấu thầu không đúng quy định, một số gói thầu không thành lập tổ xét thầu, một số thành viên trong tổ xét thầu chưa được đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, việc chỉ định thầu ở một số gói thầu chưa đúng quy định, việc chấp hành trình tự thủ tục đấu thầu chưa đầy đủ, hồ sơ thầu chưa đảm bảo yêu cầu, thỏa thuận liên danh không phân chia khối lượng giá trị công việc cho từng thành viên liên danh.
Về công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu, TTCP cho biết, hồ sơ điều chỉnh bổ sung thiết kế trong quá trình thi công chưa đầy đủ, biên bản phát sinh khối lượng điều chỉnh không có bản vẽ thiết kế bổ sung đính kèm, bản vẽ hoàn công được sao chụp từ bản vẽ thiết kế… thuộc dự án Trụ sở làm việc HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Bên cạnh đó, việc ghi chép nhật ký thi công chưa phản ánh các công việc trong quá trình thi công, nhật ký không phù hợp với biên bản nghiệm thu A - B, không đúng tên người trong hợp đồng, lập không đúng mẫu… thuộc dự án Hồ chứa nước Hoàng Hồ. Việc thay đổi bổ sung thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu số 3, 4 và 14 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh chưa được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công lập thành biên bản xác định nội dung và khối lượng trong hồ sơ hoàn công.
IMG
Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ở tỉnh Lai Châu, công tác khảo sát địa chất, địa hình đối với nhiều dự án thiếu thực tiễn, thực hiện sơ sài, không đúng quy định
 Ảnh: Hòa Trần
Về quản lý tiến độ thực hiện dự án, TTCP cho biết, trong 9 dự án ở Lai Châu được kiểm tra, có đến 7 dự án chậm tiến độ về thời gian từ 2 - 4 năm (dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, dự án Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m, dự án Hồ chứa nước Đông Pao, dự án Đường Pa Tần - Mường Tè). Tình trạng chậm tiến độ thực hiện dự án đã làm tăng chi phí đầu tư, lãng phí ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng, nhưng chậm được khắc phục. 
Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng có nhiều sai phạm như: việc điều tra hiện trạng, xác minh, kê khai không đầy đủ, không ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến từng hộ gia đình…
Yếu kém trong công tác khảo sát lập dự án
Trong Thông báo kết luận, TTCP nêu rõ, năng lực tư vấn khảo sát lập dự án và công tác thẩm định, phê duyệt dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều yếu kém, dẫn đến trong quá trình thi công phải điều chỉnh dự án nhiều lần, việc điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư diễn ra phổ biến, chủ yếu điều chỉnh về quy mô, bổ sung hạng mục, xử lý kỹ thuật, thay đổi thiết kế… làm tăng tổng mức đầu tư từ 30% đến trên 100% ở một số dự án như Hồ chứa nước Hoàng Hồ, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m, đường nối khu hợp khối với đường 58m, đường Pa Tần - Mường Tè. Cá biệt có dự án đầu tư không hiệu quả như dự án Hồ chứa nước Đông Pao.
Thanh tra Chính phủ cho biết, tổng số tiền sai phạm qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2006 - 2013 là 9.341.846.941 đồng, trong đó: dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh là hơn 1,2 tỷ đồng; dự án Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ là gần 5 tỷ đồng; dự án Hồ chứa nước Hoàng Hồ là hơn 0,8 tỷ đồng, dự án Trụ sở hợp khối các cơ quan thị xã Lai Châu là 2,3 tỷ đồng; tổng số tiền gây lãng phí vốn đầu tư là 1,574 tỷ đồng; dự án Hồ chứa nước Đông Pao đầu tư không hiệu quả là 11,8 tỷ đồng.
Công tác khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán tại các dự án được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn nhiều sai phạm như: công tác khảo sát địa chất, địa hình thiếu thực tiễn, thực hiện sơ sài, không đúng quy định, thiếu cơ sở dữ liệu thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công, nên quá trình thi công phải điều chỉnh phương án thiết kế, thay đổi biện pháp thi công ở một số hạng mục. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán còn nhiều sai sót, “tiền trảm hậu tấu”, cá biệt có dự án đã thi công đạt 80% khối lượng xây lắp, nhưng chưa phê duyệt tổng dự toán công trình như: dự án Đường Pa Tần - Mường Tè, dự án Bệnh viện đa khoa Tỉnh. Có những hạng mục thiết kế bản vẽ thi công không được duyệt, nhưng vẫn tổ chức thi công, gây lãng phí ngân sách nhà nước…
TTCP cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư như: công trình đã quyết toán, nhưng nhiều gói thầu thuộc dự án vẫn chưa làm thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng, thanh toán không đúng 
khối lượng.
B.T

ngocthanh