Hà Nội: Đôn đốc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu rà soát, đôn đốc việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu rà soát, đôn đốc việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, đối với 37 dự án đã và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị được giao làm bên mời thầu đôn đốc các nhà đầu tư được giao thực hiện dự án khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ, có văn bản cam kết về tiến độ, báo cáo kế hoạch triển khai dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu để tổ chức giám sát đầu tư theo quy định.

 

Đối với 26 dự án đề nghị dừng triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND Thành phố chấp thuận cho phép dừng đấu thầu. UBND các quận, huyện có các dự án triển khai trên địa bàn căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nhu cầu địa phương và các quy định liên quan để đề xuất phương án sử dụng quỹ đất, hình thức đầu tư đối với 26 dự án này.

 

Đối với 11 dự án rà soát lại, để bổ sung vào Danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

 

UBND Thành phố yêu cầu các bên mời thầu, UBND các quận, huyện chủ động nghiên cứu phương án tổ chức giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng dự án cho các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu. 

 

Các nhà đầu tư đã được lựa chọn thực hiện dự án nghiêm túc khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo Kết quả lựa chọn nhà đầu tư và tiến độ yêu cầu. 

 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc chủ động liên hệ, phối hợp với bên mời thầu, các cơ quan quản lý để được hướng dẫn triển khai theo đúng quy định.

H.V

ngocthanh