Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu, thời gian tới cần phát triển hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

IMG

Ông Lương Tất Thắng, 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa:

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu, thời gian tới cần phát triển hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Hiện tại, hoạt động này tại địa phương đang gặp phải một số khó khăn như mức độ sẵn sàng của các bên khi tham gia đấu thầu qua mạng còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu chuyên gia quản lý và vận hành hệ thống tổng thể. Vì vậy, để phát triển hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu cần thực hiện từng bước một, từ giai đoạn thí điểm đến giai đoạn mở rộng; từ việc đăng tải thông tin đấu thầu sau đó mở rộng thêm các chức năng, tiến tới mua sắm hàng hóa qua mạng và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 

Để từng bước tiếp cận với đấu thầu qua mạng, góp phần minh bạch trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, hình thức mua sắm tập trung cũng cần được áp dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước. Việc áp dụng hình thức này giúp giảm thiểu chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu của các đơn vị, đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng hàng hóa, đồng thời quản lý việc mua sắm theo định mức quy định của Nhà nước. 

 

Để đạt được mục tiêu hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu được xem là một khâu đột phá và cần thiết; bảo đảm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan dễ dàng tuân thủ, đẩy nhanh tiến độ gói thầu, góp phần nâng cao hiệu quả dự án. 

 

Chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu cũng cần được chú trọng. Việc phát triển các trung tâm, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có sự quản lý của Nhà nước có thể được coi là hướng giải pháp giúp các đơn vị chưa có đủ năng lực thực hiện đấu thầu một cách hiệu quả. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tại các cấp huyện, xã và các chủ đầu tư. 

 

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu cũng rất cần thiết. Quá trình kiểm tra cần đi đôi với việc đôn đốc, khắc phục các lỗi trong quá trình tổ chức đấu thầu (nếu có), hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu ở cấp xã, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu nắm bắt cụ thể tình hình thực hiện công tác đấu thầu và điều chỉnh cách thức quản lý cho phù hợp”.

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh