Giới thiệu pháp luật đấu thầu của Hoa Kỳ

Chiều ngày 23/7, tại Trụ sở Bộ KH&ĐT, GS. Steven Shooner, đồng Giám đốc chương trình Luật Mua sắm chính phủ Đại học Luật George Washington (Hoa Kỳ) có buổi giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia Việt Nam về Luật Đấu thầu của Hoa Kỳ (FAR)

 

Chiều ngày 23/7, tại Trụ sở Bộ KH&ĐT, GS. Steven Schooner, đồng Giám đốc chương trình Luật Mua sắm chính phủ Đại học Luật George Washington (Hoa Kỳ) có buổi giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia Việt Nam về Luật Đấu thầu của Hoa Kỳ (FAR). GS. Steven Schooner đã giới thiệu các nội dung chính liên quan đến đấu thầu tập trung, kế hoạch đấu thầu, các loại hợp đồng tại Hoa Kỳ. Đây là thông tin tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi.

 

Theo Chương trình, hôm nay và sáng ngày 25/7, GS. Steven Schooner tiếp tục làm việc với các chuyên gia Việt Nam. 

Buổi giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của GS. Steven Schooner với các chuyên gia Việt Nam về Luật Đấu thầu của Hoa Kỳ ngày 23/7        Ảnh: Lê Tiên

 

Bích Thủy

admin