Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận:

IMG

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: 

“Sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại địa phương) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản, kết hợp hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho khoảng 150 người là Lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức liên quan công tác đấu thầu của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kết quả kiểm tra của khóa học trên đã cho thấy, các thành viên tham dự đều đạt loại Khá, Giỏi. 

 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản và hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (đợt 2).

 

Đối với các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đấu thầu của các Bộ, ngành trong giai đoạn chuyển tiếp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản triển khai tới các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tư vấn trên địa bàn Tỉnh; đồng thời đã đăng tải các nội dung triển khai trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các cơ quan, đơn vị quan tâm biết và triển khai thực hiện.”

Bích Thảo (thực hiện)

admin