Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp:

IMG

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp:

“Sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức tập huấn về nội dung của văn bản luật này đến các đơn vị trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể:

 

Đối với công tác tổ chức tập huấn, Tỉnh đã tổ chức 2 đợt. Đợt 1 được tổ chức vào ngày 11/7/2014 với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Sở, ngành của Tỉnh; UBND và các phòng chuyên môn cấp huyện; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư cấp tỉnh, huyện. Đợt 2 được tổ chức từ ngày 26 - 28/10/2014 với sự tham dự của 135 học viên, gồm: các cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước, Ban quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

 

Tỉnh cũng tích cực triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gồm có 4 văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT và 1 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (các văn bản gồm: Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ KH&ĐT; Văn bản số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31/7/2014 của Bộ KH&ĐT; Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ KH&ĐT; Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014 của Bộ KH&ĐT)”.

Trung Hiếu (thực hiện)

ngocthanh