Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị:

IMG

Ông Mai Thức, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: 

 

Ngay từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương) tổ chức 7 lượt cán bộ tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt và các khóa tập huấn nghiệp vụ do Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, TP. Đà Nẵng và Cần Thơ. Tiếp đó, trong 2 ngày 4 và 5/10/2014, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; triển khai tập huấn nghiệp vụ về đấu thầu cho gần 350 đại biểu và học viên tham dự do Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng trực tiếp giới thiệu, phổ biến.

 

Các đợt phổ biến, quán triệt và tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đúng các quy định của pháp luật và ngày càng phát huy hiệu quả.

 

 

Mặt khác, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 trong giai đoạn chuyển tiếp, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị ban hành các văn bản nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn Tỉnh; đồng thời tiến hành đăng tải các nội dung hướng dẫn này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (http://www.dpiquangtri.gov.vn) nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có thể truy cập, tìm hiểu.

  Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh